Informatie en kampregels

Informatie en kampregels

Aansprakelijkheid

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, diefstal of ongevallen, van welke aard dan ook. Indien de huurder de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet na komt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Het aanbrengen van schade aan gebouwen, terreinen en/of Lelyvletten zal op de huurder worden verhaald.


Bij verlies van sleutels van gebouw of toegangshek zal € 40,- van de borgsom worden ingehouden.


Algemene informatie

Het clubhuis is voorzien van gratis WIFI (met toegangscode) waar gebruik van kan worden gemaakt. (Deze is niet beschikbaar op de kampeerterreinen.)


VVV Elburg

0525-681341


Huisartsen Elburg

Vackenordestraat 3A

8081 TG Elburg

Praktijk Boer 0525-687068

Praktijk Rodenburg 0525-687050

Praktijk Schellevis/Terrahe 0525-687060


Bij SPOED van 8-17 uur 0525-687069 (geldt voor alle praktijken)

Bij SPOED na 17 uur, in het weekend en op feestdagen: 0900-3336333

Bij ongeval waarbij mogelijk een ambulance nodig is: 112

www.huisartsenelburg.nl


Apotheek Elburg

Vackenordestraat 1

8081TG Elburg

0525-683751  www.apotheekelburg.nl


Tandartsen

Van Twillert 0525-684208

Amrum 0525-842742


Postadres tijdens kampweek

Elburger Boekhandel

t.a.v. Scouting kampen “eigen groepsnaam”

Vischpoortstraat 4

8081 ER Elburg


U kunt uw post dagelijks afhalen bij het postagentschap in de Elburger Boekhandel, in de binnenstad van Elburg, Vischpoortstraat 4.


Kampregels

 • Per groep is het toegestaan maximaal 1 voertuig op het kampeerterrein te stallen.
 • Honden zijn in principe niet toegestaan, mits uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
 • Vuilnis moet in de container worden gedeponeerd die staat bij de hoofdingang van het clubhuis. Tijdens de zomervakantie weken is er ook een extra vuilcontainer bij de kampeerterreinen aanwezig.
 • Er mag uitsluitend gestookt worden op de gemeenschappelijke kampvuur plaats. Er mag hier alleen hout worden gestookt. Hier voor hoeft geen vergunning voor worden aangevraagd. Er kan door de overheid een stookverbod worden afgedwongen i.v.m. droogte. Men dient zich dan aan dit verbod te houden.
 • Er mag op de terreinen niet gegraven, gekapt of geplukt worden.
 • Voor pionier hout dient men zelf te zorgen.
 • Het is verboden met een vrachtwagen op het terrein te komen na het 1e afsluitbare ijzeren hek.
 • Het is verboden het terrein van de zeilvereniging A.V.K. te betreden.
 • Eigendommen van derden dienen met rust te worden gelaten.
 • Op de dag van vertrek dient men om 12.00 uur het clubhuis of kampeerterrein schoon te hebben verlaten. Alleen in overleg kan dit soms later.
 • Op de dag van aankomst kan men vanaf 13.00 uur in het clubhuis of op de terreinen terecht. Alleen in overleg kan dit soms eerder.
 • U krijgt de beschikking over een gedeelte van het clubhuis en /of terrein.
 • Tijdens uw aanwezigheid zullen de leden van N.S. Rambonnet uw privacy zo veel mogelijk waarborgen. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat er leden van de groep aanwezig zijn.
 • Indien de huurder het clubhuis en/of terrein niet schoon of schade vrij achterlaat kan de borgsom ingehouden worden. Dit ter beoordeling van de verhuurder in casu beheerder of diens vervanger.
 • Bij correct afhandeling zal de borgsom binnen 2 maanden worden gerestitueerd. De borgsom kan derhalve niet worden verrekend met de te betalen huurprijs.

Voor vragen over het clubhuis en de kampeerterreinen en de beschikbaarheid kan je een mail sturen naar:

verhuurscoutingelburg@gmail.com

Wil je ook lid worden? Klik dan hier voor meer informatie!