Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Inleiding Sociale Veiligheid:
We vinden het binnen Scouting N.S. Rambonnet belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.


Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Scouting N.S. Rambonnet betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.


Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op
lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke
ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.


Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door
iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij
maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.


Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een
uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een
verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting N.S. Rambonnet getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.


Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de
wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook
conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3
maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de
inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die
onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van
onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting
Nederland zijn ontwikkeld.


Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk
of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team
Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk
opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over
hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en
hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door
naar de juiste instanties.


Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl of 
socialeveiligheid@scouting.nl


De vertrouwenspersoon van Scouting N.S. Rambonnet is Marion Vos en is te bereiken via: vosmarion@gmail.com


Opgeven en opzeggen


Aanmelden van nieuwe leden gaat via de speltakleiding de gegevens hiervoor staat onder de rubriek speltakken.


Het inschrijfformulier voor de administratie is wel hier te downloaden en kunt u inleveren bij de speltakleiding


Opzeggen doet u via de speltakleiding én door het bij de ledenadministratie via de mail te melden, vergeet niet uw bankrekeningnummer erbij te vermelden.

Wil je ook lid worden? Klik dan hier voor meer informatie!