Contributie

Contributie

De contributie wordt in 4 kwartalen via een automatisch incasso geint.

Dit gebeurt na het inschrijven van uw kind via het inschrijfformulier zie hiernaast om uit te printen. Lever dit in bij de leiding van uw kind.


Op 15 november wordt er €45,00 afgeschreven dit is het lidmaatschap wat we jaarlijks moeten afdragen aan scouting Nederland. Uw kind is dan een jaar lid.


Voor het lidmaatschap krijg je een scouting magazine, een lidmaatschap pas, korting op de Scoutshop en kun je deelnemen aan landelijke scouting activiteiten. Van dit geld wordt de landelijke organisatie betaald en de opleidingen  en trainingen voor de leiding en bestuur.


De overige kwartaal afschrijvingen vinden plaats op de volgende data:

15 februari

15 mei

15 augustus


De tarieven voor de overige 3 kwartalen zijn:

Welpen meisjes en jongens: € 25,00

Juniorverkenners: € 33,50

Zeeverkenners € 35,00

Stam € 25,00


Dit is de contributie die is bestemd voor de activiteiten binnen de groep. Hier voor zijn er ca. 40 opkomsten op jaar basis.


De contributie dekt maar een fractie van de kosten die we als scouting groep hebben. Gelukkig hebben we een aantal bronnen van inkomsten om e.e.a kostendekkend te maken, zoals: verhuur van gebouwen terreinen en boten. En evenementen zoasl de avondvierdaagse, speculaas actie en  RamboRun.


Voor kampen en extra activiteiten kan een extra bijdrage gevraagd worden wanneer er aan deel genomen word.


Opzeggen kan alleen schriftelijk een maand voor het verstrijken van het volgende kwartaal (vóór 1 december, vóór 1 maart, vóór 1 juni of voor 1september) het formulier hier naast in de balk.Tussentijdse opzeggingen worden aan het einde van het kwartaal verwerkt. Er volgt geen restitutie van de contributie.


Wij houden ons het recht voor om jaarlijks een kleine verhoging in de contributie door te voeren.

Opgeven en opzeggen


Aanmelden van nieuwe leden gaat via de speltakleiding de gegevens hiervoor staat onder de rubriek speltakken.


Het inschrijfformulier voor de administratie is wel hier te downloaden en kunt u inleveren bij de speltakleiding


Opzeggen doet u via de speltakleiding én door het bij de ledenadministratie via de mail naar ledenadministratie@scoutingelburg.nl te melden, vergeet niet uw bankrekeningnummer erbij te vermelden.

Wil je ook lid worden? Klik dan hier voor meer informatie!