Bestuur

Opgeven en opzeggen


Aanmelden van nieuwe leden gaat via de speltakleiding de gegevens hiervoor staat onder de rubriek speltakken.


Het inschrijfformulier voor de administratie is wel hier te downloaden en kunt u inleveren bij de speltakleiding


Opzeggen doet u via de speltakleiding én door het bij de ledenadministratie via de mail naar ledenadministratie@scoutingelburg.nl te melden, vergeet niet uw bankrekeningnummer erbij te vermelden.

Wil je ook lid worden? Klik dan hier voor meer informatie!

Bestuur

De N.S. Rambonnetgroep kent 2 besturen:

 • Stichtingsbestuur van “Stichting ter behartiging van de belangen van Scouting N.S. Rambonnet” KvK nummer 41035062
 • Verenigingsbestuur van “Vereniging Scouting N.S. Rambonnet” KvK nummer 08176481


Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor gebouwen en terreinen opstal.

Zij houden zich bezig met onderhoud van onroerend goed, verzekeringen en pacht van de strekdam en contacten met gemeente. Men stelt de begroting en een jaarrekening op.

Het stichtingsbestuur komt 2 keer per jaar bij elkaar en combineert 2 keer per jaar de vergadering met het verenigingsbestuur.


De leden van het Stichtingsbestuur zijn:

 • Pim Anneveld (Voorzitter)
 • Harry van Loo (Penningmeester)
 • Fred Montizaan (Algemeen lid)


 

Vereningingsbestuur

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Scoutinggroep N.S. Rambonnet. Zij houden zich bezig met onderhoud van materialen, aanspreek punt voor ouders, leden administratie, de inning van contributie, uitzetten van acties, subsidie en fondsen werving, het opstellen van begroting en jaarrekening en het onderhoud van materialen.


De leden van het verenigingsbestuur zijn:

 • Fred Montizaan (Voorzitter)
 • Harry van Loo (Penningmeester)
 • Pim Anneveld (Algemeen lid, voorzitter stichtingsbestuur)
 • Gerrit-Willem Vos (Ledenadministratie, contributie inning)
 • Jolanda Leusink (CP Communicatie)
 • Edwin Verweij (Groepsbegeleider)
 • Marcel Verweij (Praktijkbegeleider)
 • Marion Vos (Vertrouwenspersoon)


Voor alle bestuursvragen kunt u een mail sturen naar Fred Montizaan

 


Commissies

Tevens geeft het verenigingsbestuur sturing aan diverse commissies:


Verhuurcommissie

 • Jasper Ponsteen (Verhuurder)
 • Lars van den Akker (Beheerder)


Avondvierdaagse commissie

 • Marion Vos
 • Jolanda Leusink
 • Jantine den Toom
 • Manon v’t Oever
 • Liesbeth Verweij


Onderhoudscommissie

 • Lars van den Akker


Activiteiten commissie

 • Plusscouts en wie zich geroepen voelt


Communicatie en website

 • Jolanda Leusink


De groepsraad

De groepsraad is een overleg orgaan binnen de vereniging tussen leiding en leden van het verenigingsbestuur. Deze bestaat uit en van iedere speltak minimaal 2 leiding leden,  de groepsleider en praktijkbegeleider. Deze vergadering vind 6x per jaar plaats.

Zij houden zich bezig met opleiden en begeleiden van leiding teams, het maken van activiteiten planningen, veiligheid, regels en richtlijnen, continuïteit van de speltakken.